Blog

Ngân hàng ACB trình kế hoạch lãi trên 2.200 tỷ đồng trong năm 2017

Kế hoạch trên tăng tưởng hơn 30% so có thực hiện trong năm 2016. Dự kiến tín dụng, huy động vốn cũng như tổng tải sản trong năm nay của ACB sẽ tăng dao động 16%.

Thông tin về kế hoạch kinh doanh 2017 vừa được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – ACB công bố. Kế hoạch này sẽ được trình vào đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức vào ngày 10/4 tới đây.

Theo ACB, tăng trưởng dư nợ tín dụng hệ thông ngân hàng Việt Nam năm 2017 có thể ở mức 16% đến 18%. Đồng thời, tín dụng trung dài hạn có xu hướng tăng cao hơn ngắn hạn. Việc hoãn triển khai áp dụng tiêu chuẩn về vốn theo Hiệp ước Basel II và phân khúc bất động sản phục hồi, giúp quá trình xử lý nợ xấu hiệu quả hơn sẽ khiến các ngân hàng có thời cơ giảm áp lực tăng lãi suất VNĐ.

Qua đó, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay trong mức Ngân hàng Nhà nước phân bổ là 16%. Huy động vốn từ tiền gửi khách hàng, tổng tài sản cũng tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu dự báo dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn dao động 2.205 tỷ đồng, tăng tưởng 32% so có kết quả của 2016.

Để đạt được kế hoạch trên, ACB tập trung tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân, công ty nhỏ; cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm cải thiện lương phí từ vận hành dịch vụ. Bên cạnh đó, Ngân hàng tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu; tái cấu trúc nguồn lực Hội sở và Chi nhánh & Phòng Giao dịch. Kế hoạch năm nay ACB mở thêm 7 Phòng Giao dịch.

Tài liệu đại hội cũng đưa ra mức thù lao cho ban lãnh đạo. Trên cơ sở lợi nhuận 2017 là 2.205 tỷ đồng, tăng 32% so có 2016, ACB trình cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm nay là 8,5 tỷ đồng (tăng dao động 20% so có 2016) và Ban kiểm soát là 3,9 tỷ đồng (tăng 12,5%).

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 16% so có đầu năm, lên 233,7 nghìn tỷ đồng. Tổng tiền gửi khách hàng tăng 18%, lên 207 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng 21%, lên 161,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 0,88%.

Các chỉ số tài chính cho thấy mật độ an toàn vốn (CAR) đạt 13,19%. Ngân hàng cho hay, chính sách quản lý thanh khoản được duy trì cẩn thận. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản của ACB thường trên 20% (cao hơn mức 10% quy định của NHNN), mật độ dư nợ cho vay so có tổng tiền gửi nằm trong mức cho phép là 75% (hạn mức quy định 80%).

Kết quả kinh doanh của ACB năm qua cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng rủi ro đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 27% so có năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ có (ROE) đạt lần lượt 0,61% và 9,87%; tăng so có mức 0,5% và 8,2% của năm 2015.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog quyhoach.net của https://quyhoach.net

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close