Bất Động Sản

Dự thảo bảng giá đất năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh: Nguy cơ nghĩa vụ tài chính tăng cao

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 cao nhất lên đến 30% dẫn đến nguy cơ nghĩa vụ tài chính cũng sẽ tăng theo.

Mặc dù không có nhiều ý nghĩa khi áp dụng vào chuyển nhượng thực ở nhưng bảng giá đất được công bố hàng năm được sử dụng vào 1 số mục đích, chủ yếu làm cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối có nhà nước khi tổ chức cá nhân được giao đất.

Dự thảo bảng giá đất năm 2019 ở TP Hồ Chí Minh: Nguy cơ nghĩa vụ tài chính tăng cao

Giá nhà đất trên địa bàn quận 2 xếp vào nhóm cao nhất giai đoạn này nhưng nghĩa vụ tài chính lại thấp hơn quận 7.

Theo quy định hiện hành, bảng giá đất được dùng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền 1 lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỉ đồng; Đối có trường hợp thuê đất thu tiền hằng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ thứ hai đối có thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà đất, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên; Giá thuê đất trả tiền thuê hằng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà đất); Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để đưa vào tính giá trị tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo quy định ở Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính…

Theo dự thảo điều chỉnh bảng giá đất năm 2019 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, quận 2 được xếp vào Khu vực 3, trong khi đó quận 7 được xếp vào khu vực 2. Có nghĩa là giá đất để tính nghĩa vụ tài chính có nhà nước của quận 7 sẽ cao hơn quận 2. Trong khi đó, giá nhà đất trên địa bàn quận 2, hạt nhân là Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giai đoạn này đã cao hơn rất nhiêu so có giá đất trên địa bàn quận 7.

Phản biện lại quy định bất hợp lý này, Hiệp hội nhà đất TP Hồ Chính Minh (HoREA) cho rằng: “Có 1 điểm rất bất hợp lý là quận 2 lại xếp vào Khu vực 3, thấp hơn quận 7 được xếp vào Khu vực 2. Điều này chưa chắc chắn nguyên tắc công bằng đối có người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, vì mức nộp ở quận 7 cao hơn quận 2, trong lúc điều kiện hạ tầng đô thị của hai quận này là tương đương có nhau”. Vì vậy, HoREA kiến nghị UBND thành phố, sở Tài chính nghiên cứu xếp quận 2 vào Khu vực 2, cùng nhóm có quận 7 thì hợp lý hơn và chắc chắn sự công bằng khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Một nội dung khác cũng gây tranh cãi trong dự thảo bảng giá đất đất năm 2019 đó là hệ số điều chỉnh giá đất. Dự thảo bảng giá đất năm 2019, sở Tài chính đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tăng từ 19% đến 30% so có năm 2018 và cao nhất từ trước đến nay. Đối chiếu có lần điều chỉnh năm 2018 chỉ cao hơn năm 2017 từ 5 % đến 8,3%… HoREA cho rằng để không làm tăng quá nhiều nghĩa vụ tài chính của các cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện thủ tục hợp pháp hóa quyền có nhà, quyền sử dụng đất ở, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính tiếp tục áp dụng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 cũng tương đương cách tính mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND, tăng từ 5%-8,33%, vì mức đề xuất tăng từ 19% đến 30% của Sở Tài chính là quá cao và chưa hợp lý.

Các khách mua đang xem chuyên mục bat dong san quyhoach.net của https://quyhoach.net

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close